mobil: 0903 52 52 00
e-mail: rsteflik@gmail.com
Geometrické plány na:

 • zameranie novostavieb ku kolaudácii,
  zameranie rozostavaných stavieb
  pre potrebu čerpania medziúveru a pod.
 • oddelenie pozemkov, obnovenie
  právneho stavu pôvodných parciel,
  vyznačenie vecného bremena
 • zameranie skutkového stavu užívania pozemkov,
  majetkoprávne vysporiadanie a určenie
  vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
  všetky ostatné geometrické plány

Vytýčenie:

 • vlastníckych hraníc pozemkov,
  presné vytýčenie stavebných
  objektov - rodinné domy, výrobné haly …

Mapovanie a podklady pre projektovú
dokumentáciu:

 • predprojektové polohopisné
  a výškopisné zameranie terénu,
  účelové mapovanie, predrealizačné
  a porealizačné zameranie
  inžinierskych sietí, GIS, GPS
  a ostatné špeciálne geodetické
  práce podľa požiadavky

Poradenstvo:

 • bezplatné poradenstvo v oblasti
  geodézie, katastra a prevodu nehnuteľností...
  vybavenie stavebné povolenia ...
  vyhotovenie zmlúv za priaznivé ceny

Ceny:

 • Pri kalkulácii cien sa riadime sadzobníkom
  pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác.
 • V prípade záujmu o vyhotovenie
  konkrétnej cenovej ponuky píšte na rsteflik@gmail.com
  obratom Vám pošleme cenovú kalkuláciu.

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
http://www.geodesy.gov.sk/

Komora geodetov a kartografov
http://www.kgk.sk/

Katastrálny portál
http://www.katasterportal.sk

Katastrálny úrad v Bratislave
http://www.skgeodesy.sk/ba/
Copyright © 2020 www.geodetmalacky.sk
Stránku vytvoril kivany