mobil: 0903 52 52 00
e-mail: rsteflik@gmail.com

 • Geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie záhradkárskej osady
  – Veľké Leváre – Hrebčiareň podľa zák. 64/1997 Z.z.
 • Geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie záhradkárskej osady
  v Bratislave - Petržalke podľa zák. 64/1997 Z.z.
 • Geometrický plán na zameranie korza v Petržalke, v subdodávke
  pre mesto Bratislava.
 • Geometrický plán na zameranie kultúrneho domu k vydaniu
  kolaudačného rozhodnutia pre obecný úrad Plavecký Štvrtok.
 • Geometrické plány všetkých druhov, vytýčenie hraníc pozemkov
  a stavebných objektov pre súkromné osoby.
 • Zameranie polohopisu a výškopisu uličných pásov pre ( účelovú mapu ) potreby
  SPP v subdodávke, v obciach Urmince, Prašice, Práznovce, Vysočany, Šurany.
 • Predprojektové polohové a výškopisné zameranie centra obce pre obecný úrad v Zohore.
 • Predprojektové polohové a výškopisné zameranie centra obce pre obecný úrad v Plaveckom
  Štvrtku.
 • Porealizačné zameranie vodovodného potrubia medzi obcami Malacky - Rohožník pre BVS.
 • Geometrické plány na rozparcelovanie stavebných pozemkov v obciach
  Vysoká pri Morave, Záhorská Ves a Malacky, pre realitné kancelárie.


Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
http://www.geodesy.gov.sk/

Komora geodetov a kartografov
http://www.kgk.sk/

Katastrálny portál
http://www.katasterportal.sk

Katastrálny úrad v Bratislave
http://www.skgeodesy.sk/ba/
Copyright © 2020 www.geodetmalacky.sk
Stránku vytvoril kivany